Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

neza
7841 7125 420
neza
7778 c270 420
neza
7773 430b 420
neza
7598 0862 420
Reposted byzamknioczy zamknioczy
neza
7576 893d 420
Reposted byzamknioczystray-catgpunktschmitz
neza
7559 34f9 420
Reposted byzamknioczy zamknioczy
neza
7530 3a0a 420
Reposted byzamknioczyzamknioczy
neza
7523 c8da 420
Reposted byzamknioczy zamknioczy
neza
7504 3a9e 420
neza
7484 ffb6 420
Reposted byzamknioczy zamknioczy
neza
7397 7f42
Reposted byzamknioczy zamknioczy
neza
7392 3380 420
Reposted byzamknioczy zamknioczy
neza
7370 80a2
Reposted byzamknioczy zamknioczy
neza
7356 1ae6 420
Reposted bykdynazamknioczy
neza
neza
7330 3a1f 420
Reposted byzamknioczyemilka
neza
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
neza
Kto ją obdarzył taką delikatnością? Musi jej być bardzo nielekko. W życiu tym, w świecie tym.
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viashiawasedawa shiawasedawa
neza

July 07 2015

neza
8651 fc81 420
Reposted byabsolutivSilentForestmr-mojorisinfotofobnyaakolucidumintervallumstrangespectersmolotovcupcakestrawberry-fields-foreverviolethillcoffeebitchFate46iamnotarobotbagherathor7oohsunbeamveezCeluiQuiEstAimeCattleyaatrantaDeathlylostemptyspacesswhalemsoftlymy-whole-selfMilcatopykundelkarololololinanatoryelinelabiiancaheadachepikkumyypersona-non-gratarudaguladywithoutheartAinsworthCassundoneebankamagijaalicemeowchaliellejasmine-girlniezwyklathepartthathurtsthemostlenka024shiawasedawaadmnolls503zelkowypotworaleksandrrrakociesercelentilkatapczan1himerraTheYaibajaskierbadbloodczterywiekipozniejniekoniecznieomniemessinheadpulapkazmarzenadaaa93bractwosamopogardyadharainalcanzablePencilPaperandRubbernataapanienkamorganitaniewdziecznawastelandkoskosskruemelmonsterpomyloonazielony-rowerftmojestnamdzisiajsmutnoirmelinpodprzykrywkalonelypassengermysteryblackcatMissDeWordemarghotdarkness2ambivalencekotficaalienorSilentForestiambabsinebthatkindofnightmarebitstackertoniewszystkotoniewszystkomeldisseshitsuriiammistakeblaackcoffeeniewazneeepersona-non-gratasgrialux3violethillladydreameresspererjacoszekwiedzmikcitorangeugartephilmacflylonglingaedenpathunreachable96atagafastgarnichtpsychoanderer-tobiTyMiJestespotatoloverosummerstarbagofcrapworthit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl